sữa ong chúa có tác hại gì Archives - Thuốc giải độc gan

sữa ong chúa có tác hại gì

Những người không nên dùng sữa ong chúa

1. Sữa ong chúa là gì? Ong thợ, ngoài nhiệm vụ đi hút mật của nhiều loại hoa đem về tổ chế biến, cô đặc thành một loại mật để làm thức ăn dự trữ cho cả đàn mà ta lấy mật đó dùng là loại Mật ong thường. để duy trì nòi giống, chúng xây thêm bên cạnh tầng …

Read More »

Những người không nên dùng sữa ong chúa

1. Sữa ong chúa là gì? Ong thợ, ngoài nhiệm vụ đi hút mật của nhiều loại hoa đem về tổ chế biến, cô đặc thành một loại mật để làm thức ăn dự trữ cho cả đàn mà ta lấy mật đó dùng là loại Mật ong thường. để duy trì nòi giống, chúng xây thêm bên cạnh tầng …

Read More »